Group News

EU Projekti

ZAJEDNO DO FONDOVA EU ! Our EU funded project: Real-time Dual-fuel Blending Solution

Sustav za inteligentno miješanje plinova u realnom vremenu

Projekt financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te kroz Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II“. Ugovor je potpisan s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Razdoblje provedbe projekta je od 17. kolovoza 2020. do 17. kolovoza 2023. godine, a ukupna vrijednost projekta je 6.232.219,49 kn, od čega su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 4.724.716,20 kune.

Cilj Projekta je razviti sustav za inteligentno miješanje plinova u realnom vremenu baziran na matematičkim modelima, algoritmima razvijenim putem metoda strojnog učenja te primjenom dubokog učenja (umjetne inteligencije) koji uzimaju u obzir znatno više parametara sustava plinskog generatora, kvalitete, tlaka i kompozicije prirodnog plina te korištenjem tih modela u realnom vremenu utjecati na optimizaciju iskoristivosti i snage plinskog generatora, uz maksimalno iskorištenje prirodnog plina za kogeneraciju električne energije. Jedan od ciljeva je i smanjenje potrebnog osoblja za praćenje sistema te manualno interveniranje 24/7/365, putem automatizacije.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Uspješno razvijena projektna dokumentacija u suradnji sa Partnerom i vanjskim stručnjacima
  2. Uspješno razvijen prototip
  3. Prototip uspješno montiran i pušten u rad
  4. Uspješno provedeno testiranje funkcionalnosti i performansi prototipa, dokazana funkcionalnost proizvoda
  5. Podnesena prijava za registraciju patenta
  6. Uspješno provedena diseminacija rezultata razvoja na znanstvenim konferencijama

 

Kontakt osoba za informacije o projektima: Hana Tudor, hana.tudor@pbm.hr

Projekt sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici www.strukturnifondovi.hr i https://razvoj.gov.hr/

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Popravak brodskih motora d.o.o.

 

 

GROUP NEWS
24/7
Urgent
Support
24/7
URGENT
SUPPORT